Prospectarea geofizică este parte a obligaţiilor constituţionale ale statului român

Statul român are obligația constituțională de a asigura exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național (Constituția României, art. 135, alin. 2, lit. d).

Resursele de petrol aflate în subsolul țării fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român (Legea Petrolului nr. 238/2004, art. 1, alin 1).

Prospectarea geofizică are un rol esențial în derularea procesului de explorare a resurselor de petrol și gaze naturale ale statului român.

Datele obținute constituie Fondul Național Geologic, care aparține statului român.

ÎNAPOI